Akcija VAILLANT

snowflake sun
Period 15. kolovoza do 31. siječnja 01.veljače do 20.srpnja
Cijena 70,00
63,00

PDV uključen.


Servis bojlera uključuje:

  • Rastavljanje kompletnog bojlera, te mehaničko čišćenje plamenika, izmjenjivača i ostalih dijelova bojlera
  • Kemijsko čišćenje izmjenjivača sanitarne vode i centralnog grijanja
  • Kontrola tlaka i dopunjavanje ekspanzione posude
  • Sastavljanje bojlera, punjenje vode, odzračivanje, te puštanje u rad
  • Podešavanje sagorijevanja, te analiza dimnih plinova kompjutorskim analizatoromdimnih plinova
  • Izdavanje printanog izvješća o sastavu dimnih plinova
  • Kontrola rada bojlera i svih sigurnosnih elemenata (radni i sigurnosni termostat,termostat dimnih plinova i sl.)
  • Kontrola nepropusnosti plinske armature bojlera
  • Kontrola rada kompletnog sustava centralnog grijanja

Prijave primamo putem e-maila: info@servis-perkovic.hr ili na broj telefona: 01/ 6521 -284

#centralno #grijanje, #bojler, #servis, #VAILLANT