Piroliza

Kotlovi na kruta goriva koji rade na principu pirolize su jedni od najefikasnijih iz razloga što se najveći stupanj drvne mase pretvara u toplinsku energiju. Princip sagorijevanja u "običnom" kotlu na kruta goriva odvija se na nižim temperaturama, tako da se samo manji dio drvne mase pretvara u drvni plin koji sagorijeva crvenkasto-narančastim plamenom. Plamen koji vidimo kad drvo gori je zapravo izgaranje drvnog plina. Dolazimo do zaključka da i obični kotao na drva sagorijeva na principu rasplinjavanja drveta.

Kako bi taj proces pospješili razvijeni su kotlovi na drvu na principu pirolize koji mnogo efikasnije rasplinjavaju drvnu masu. Što je temperatura goriva (drva) u kotlu viša to je veći udio drvnog plina u produktima pirolize, a manji je udio katrana i smole. Čisti drvni plin je mješavina plinova od kojih dominiraju metan (CH4) i vodik (H2). To se vidi po boji plamena kojim smjesa plinova gori. Što više u plamenu dominira plava boja to je smjesa plinova manje zagađena katranom, odnosno, rasplinjavanje se odvija na višoj temperaturi.

U mogućnosti smo Vam ponuditi kompletan pirolitički sustav koji uključuje:

 • Pirolitički kotao Viessmann Vitoligno 100-S, snage 25-40kW
 • Akumulacijski spremnik (pufer) Centrometal CAS, volumena 500 do 2000 litara
 • Ladomat 21, sklop za podizanje povratne temperature kotla
 • Usluga ugradnje sve navedene oprema prema pravilima struke

Viessman Vitoligno 100-S


Viessmann Vitoligno snage 40kW
 • pirolitički kotao na drva za cijepanice duljine do 50 cm
 • stupanj djelovanja kotla >85 %
 • jednostavno rukovanje i održavanje
 • dugo izgaranje zbog velikog kapaciteta ložišta
 • jednostavno punjenje kroz velika prednja vrata
 • dugi interval čišćenja
 • napravljeni prema normi EN 12828
 • kotlovska automatika upravlja radom pumpe ladomata, pumpe grijanja i javlja kada je potrebno napuniti kotao drvom

           Informacijski listViessmann Vitoligno, pirolitički kotao

Plamen pirolitičkog kotla


Akumulacijski spremnici CAS 

 • CAS: pufer za akumulaciju vode za centralno grijanje (nema dodatnih spirala), volume 500 do 2000 litara
 • CAS-S: pufer za akumulaciju vode za centralno grijanje sa cijevnim izmjenjivačem u donjoj zoni, volumena 500 do 1000 litara
 • CAS-BS: pufer za akumulaciju vode za centralno grijanje sa cijevnim izmjenjivačem u donjoj zoni i uronjenim spremnikom za pripremu potrošne tople vode u gornjoj zoni. Volumen spremnika tople vode: 125 do 170 litara, Volumen pufera: 500 do 1000 litara
 • Centrometalovi spremnici dolaze u paketu sa četiri analogna pokazivača temperature raspoređena po visini spremnika, i sa izolacijom debljine 100 mm.


Laddomat 21

 • Laddomat 21 je termo-mehanički sklop za podizanje temperature povratnog voda kotla
 • Pumpa na ladomatu je ujedno i pumpa koja osigurava cirkulaciju između kotla i spremnika (pufera)
 • Kada je temperatura u spremniku niska (niža od 60°C) tada ladomat miješa vruću vodu sa polaza kotla (>80°C) sa hladnom vodom iz pufer i takva voda temperature cca 60°C ulazi u povratni vod kotla
 • Povratni vod kotla nikada ne bi smio biti hladniji od 60°C kako bi se spriječila kondenzacija kotla i samim time produžio vijek trajanja kotla
 • Preporuka je proizvođača, a i instalatera da se izbjegava ugradnja kotla bez laddomata ili sličnog uređaja (mješajućeg ventila, itd.)

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte! Pošaljite upit »