Servis plinskih bojlera


Cjenik


 
CIJENA
PDV
CIJENA S PDV-om
Redoviti godišnji servis kombiniranog plinskog bojlera snage do 35 kW 
 
420,00
105,00
525,00
Redoviti godišnji servis protočnog plinskog bojlera za grijanje sanitarne vode.
 
309,00
77,25
386,25
Redoviti godišnji servis kondenzacijskog plinskog kombi bojlera.
 
475,00
118,75
593,75
Redoviti godišnji servis cirko centrale. (bojler za cent. grijanje u kombinaciji sa akumulacijskim spremnikom sanitarne vode.)
 
460,00
115,00
575,00
Redoviti godišnji servis akumulacijskog bojlera za grijanje sanitarne vode. ( do V=130 l)
 
548,00
137,00
685,00
Puštanje u pogon kombiniranog plinskog bojlera i ovjera garancije
 
240,00
60,00
300,00
Puštanje u pogon plinskog bojlera za centralno grijanje u kombinaciji s akumulacijskim spremnikom, ovjera garancije
 
296,00
74,00
370,00
Puštanje u pogon kondenzacijskog plinskog bojlera i ovjera garancije
 
400,00
100,00
500,00
Puštanje u pogon protočnog plinskog bojlera za grijanje sanitarne vode i ovjera garancije
 
176
44,00
220,00
Ugradnja, električno spajanje, programiranje i puštanje u rad automatike s vanjskim osjetnikom i jednim krugom grijanja.(Elektroinstalacija nije ukljućena u cijenu)
 
792,00
198,00
990,00
Ugradnja, električno spajanje, programiranje i puštanje u rad sobnog termostata. (Elektroinstalacija nije ukljućena u cijenu)
 
138,00
34,50
172,50
Ugradnja bojlera na dimnjak, priključivanje na postojeći sustav centralnog grijanja, električno spajanje, puštanje u rad, podešavanje i ovjera garancije
 
1.198,00
299,50
1.497,50
Ugradnja fasadnog bojlera, priključivanje na postojeći sustav centralnog grijanja, električno spajanje, puštanje u rad, podešavanje i ovjera garancije
 
1.368,00
342,00
1.710,00
Hitna intervencija na području grada Zagreba i okolice ( bez ugovora)
 
380,00
95,00
475,00
Hitna intervencija na području grada Zagreba i okolice (pod ugovorom)
 
Gratis
 
 
Dolazak na području Zagreba i okolice
 
100,00
25,00
125,00
Dolazak na području Republike Hrvatske
3,00 kn/km u oba smjera + 65 kn/h putni sat + trošak auto ceste.
 
 

Napomena: Eventualno potrebni rezervni dijelovi nisu uključeni u ove cijene.