Zaštita okoliša i ekonomizacija sagorijevanja plamenika
 

U svrhu zaštite okoliša najveći pomak učinit ćete dobrom toplinskom izolacijom Vaše kuće ili stana.

Za onaj drugi korak, ekonomizaciju sagorijevanja Vašeg plamenika i najadekvatniji odabir sustava centralnog grijanja, zatražite našu pomoć.

Redovito održavanje plamenika i sustava centralnog grijanja rezultirat će smanjenom emisijom štetnih plinova u atmosferu, te uštedom goriva.

PRIMJER:
Izvršili smo analizu dimnih plinova prije i poslje servisa plamenika pomoću kompjuterskog analizatora dimnih plinova RBR ECOM J.

Plamenik: CTC, tip B10-E
Potrošnja goriva: 1,8 – 3,5 kg/h
Gorivo: Ekstra lako ulje (lož ulje)
Kotao: CTC AEGYR
Max. Snaga 40 kW
Nadmorska visina: 160 m
Vanjska temperatura: 11ºC

                                    
                                                Prije servisa                                  Poslije servisa

Po sastavu dimnih plinova prije obavljenog servisa uočljivo je da plamenik nije redovito servisiran, te su parametri sagorijevanja vrlo loši. Ovo postrojenje zagađuje okoliš rasipanjem energije i emisijom štetnih plinova u atmosferu. Nakon obavljenog redovitog godišnjeg servisa plamenika, zamjene dize i uloška uljnog filtera, te podešavanja plamenika dobiveni su odlični rezultati, što govori o tome da se radi o solidnom plameniku i kotlu.

Primjetno je da smo temperaturu dimnih plinova T.plina smanjili za 80 ºC, pretičak kisika O2 kojeg je bilo svega 2,7 % prouzročio je višak ugljičnog monoksida, 1335 ppm i krutih čestica (čađe). Bilo je to izgaranje sa premalo zraka. Vrlo loše miješanje goriva s kisikom uzrokovano dijelom istrošenom dizom, a dijelom začađenom raspršnom pločom rezultiralo je neprimjereno visokom emisijom sumpornog dioksida SO2, 218ppm.
Servisom smo tako dobili siguran i pouzdan rad plamenika bez kvarova, prihvatljiv za okoliš.

UŠTEDOM GORIVA POKRILI SMO TROŠAK SERVISA!

Servisom plamenika podigli smo iskoristivost sagorijevanja Eta za 3,5 %,  sa 89,3% na 92,8%. Kuća u kojoj je obavljen servis godišnje troši oko 4.000 l lož ulja po cijeni od 5,60 kn.

OSTVARILI SMO GODIŠNJU UŠTEDU OD 784,00 Kn!!, a servis je zajedno sa zamijenjenim dijelovima koštao 590,40 kn s PDV.