1. Serviser plamenika i plinskih bojlera:

- SSS tehničkog smjera
- Bez radnog iskustva

2. Monter centralnog grijanja:

- Sa dvije godine radnog iskustva u struci