Akcijska cijena servisa, na bazi najmanje 5 bojlera u jednom danu iznosi :

PERIOD

15. kolovoza do 31. siječnja

01.veljače do 15.srpnja

C I J E N A

380,00 kn

330,00 kn


PDV uključen.

Servis bojlera uključuje:

  • Rastavljanje kompletnog bojlera, te mehaničko čišćenje plamenika, izmjenjivača i ostalih dijelova bojlera
  • Kemijsko čišćenje izmjenjivača sanitarne vode i centralnog grijanja
  • Kontrola tlaka i dopunjavanje ekspanzione posude
  • Sastavljanje bojlera, punjenje vode, odzračivanje, te puštanje u rad
  • Podešavanje sagorijevanja, te analiza dimnih plinova kompjutorskim analizatoromdimnih plinova
  • Izdavanje printanog izvješća o sastavu dimnih plinova
  • Kontrola rada bojlera i svih sigurnosnih elemenata (radni i sigurnosni termostat,termostat dimnih plinova i sl.)
  • Kontrola nepropusnosti plinske armature bojlera
  • Kontrola rada kompletnog sustava centralnog grijanja
Prijave primamo putem e-maila: info@servis-perkovic.hr ili na broj telefona: 01/ 6521 -284